Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh – Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 9706
Trang web http://www.gree-vn.com/
Tọa độ 107.898.447, 1.066.969.084

 


Địa chỉ Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh ở đâu?

102 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh là: http://www.gree-vn.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOBUKI E & E VIỆT NAM - tổ 13