Công ty Môi trường Xử lý nước thải, xử lý khí thải CCEP – Bá Hiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN03-3, Thuộc Lô CN03, KCN Bình Xuyên II, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 092 954 04 20
Trang web https://ccep.com.vn/
Tọa độ 213.074.999, 1.056.823.124

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vệ Sinh Công Nghiệp Hội An - Công ty Minh Phúc - TT. Vĩnh Điện