Công Ty Sản Xuất – Đầu Tư – Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Bình Định – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 104, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 6624
Trang web
Tọa độ 107.605.971, 1.066.723.533

 


Địa chỉ Công Ty Sản Xuất - Đầu Tư - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Bình Định ở đâu?

104, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Sản Xuất - Đầu Tư - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Bình Định như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công Ty Sản Xuất - Đầu Tư - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Bình Định có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Sản Xuất – Đầu Tư – Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Bình Định là:

Hình ảnh tham khảo