Công Ty Sản Xuất Và Kinh Doanh Hàng XNK Lạng Sơn – Vĩnh Trại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64, Đường Bắc Sơn, Xã Hoàng Đồng, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3898 099
Trang web
Tọa độ 218.545.843, 1.067.581.287

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An - Lê Lợi