Công ty Thiết Bị Y Tế 247 VN – Chợ Dừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 116 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3999 8234
Trang web http://www.yte247.vn/
Tọa độ 21.016.320.699.999.900, 1.058.284.422

 


Địa chỉ Công ty Thiết Bị Y Tế 247 VN ở đâu?

Số 116 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Thiết Bị Y Tế 247 VN như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Công ty Thiết Bị Y Tế 247 VN có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Thiết Bị Y Tế 247 VN là: http://www.yte247.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ - Phường 3