Công Ty Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn – Thanh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GVP6+HRR, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 306 72 26
Trang web http://tbythoangnguyen.com/default.asp?loading=2&sid=
Tọa độ 20.536.480.599.999.900, 10.586.201.229.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Vinh Lợi - Phường 1