Công ty Thu Mua Phế Liệu Môi Trường VHT – Bình Hưng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Đường Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 868 89 79
Trang web http://thumuaphelieumoitruongvht.com/
Tọa độ 10.820.922.699.999.900, 1.066.059.956

 


Địa chỉ Công ty Thu Mua Phế Liệu Môi Trường VHT ở đâu?

6 Đường Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Thu Mua Phế Liệu Môi Trường VHT như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Công ty Thu Mua Phế Liệu Môi Trường VHT có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Thu Mua Phế Liệu Môi Trường VHT là: http://thumuaphelieumoitruongvht.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Thị Xã Tân Châu - TT. Tân Châu