CÔNG TY TNHH AMIBA VIỆT NAM – Vĩnh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 8 kcn, VSIP2 A – Đường Số 16, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 629 05 55
Trang web https://amibapack.com/
Tọa độ 111.111.506, 1.066.949.569

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH AMIBA VIỆT NAM ở đâu?

Số 8 kcn, VSIP2 A – Đường Số 16, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AMIBA VIỆT NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH AMIBA VIỆT NAM là: https://amibapack.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HTX CHẾ BIẾN CHÈ PHÌN HỒ - FÌN HÒ TRÀ - Hoàng Su Phì