Công Ty TNHH An Phát Quảng Bình – Phường Hải Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11, Trần Quốc Toàn, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0356 822 576
Trang web
Tọa độ 174.670.477, 10.661.698.949.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH An Phát Quảng Bình ở đâu?

11, Trần Quốc Toàn, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH An Phát Quảng Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Công Ty TNHH An Phát Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH An Phát Quảng Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TH true milk Yên Mỹ - Liêu Thượng