Công Ty Tnhh Bình Ý – Hoà Khánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 298 Điện Biên Phủ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3811 298
Trang web
Tọa độ 16.080.851.799.999.900, 10.814.591.109.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Tnhh Bình Ý ở đâu?

298 Điện Biên Phủ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Công Ty Tnhh Bình Ý có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Tnhh Bình Ý là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thanh Bằng - Xuân Trường