Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2-4-6 Quản Trọng Linh, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 0379
Trang web
Tọa độ 106.963.306, 1.066.100.491

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang ở đâu?

2-4-6 Quản Trọng Linh, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Thực Phẩm Jin Yang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần nước khoáng Khánh Hòa - Diên Tân