Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phú Bình – Tân Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34D, Phú Thái, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 097 891 84 79
Trang web
Tọa độ 21.579.506.499.999.900, 105.816.367

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phú Bình ở đâu?

34D, Phú Thái, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phú Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Phú Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Xây Dựng Thiên Ân - Hồ Chí Minh