Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đông Nam Bộ – Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VMCR+P52, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3715 5173
Trang web http://moitruongdongnambo.com/
Tọa độ 10.871.764.299.999.900, 10.669.038.809.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Đầu tư Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) - Cầu Diễn