CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PYS VIỆT NAM – Bắc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3473+27Q, Kênh Bắc, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3903 700
Trang web
Tọa độ 210.625.766, 10.610.322.389.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KHO LẠNH NAM HÀ NỘI - Quất Động