Công ty TNHH Công Nghiệp Xây Dựng Thái Bình – Tỉnh Thủy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VH82+595, Thôn, Tỉnh Thủy, Hải Phòng, 04000, Việt Nam
Số điện thoại 097 619 40 07
Trang web
Tọa độ 208.653.804, 1.065.509.926

 


Địa chỉ Công ty TNHH Công Nghiệp Xây Dựng Thái Bình ở đâu?

VH82+595, Thôn, Tỉnh Thủy, Hải Phòng, 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Công Nghiệp Xây Dựng Thái Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Công ty TNHH Công Nghiệp Xây Dựng Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Công Nghiệp Xây Dựng Thái Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Hoàng Vĩnh Phúc - Phường Trưng Nhị