Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Việt Dũng – Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5,341 Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 611 59 47
Trang web http://xaydungvietdung.com/
Tọa độ 208.191.328, 10.664.110.219.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Việt Dũng ở đâu?

5,341 Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Việt Dũng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Việt Dũng có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Việt Dũng là: http://xaydungvietdung.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vietcombank Thanh Xuân - Thanh Xuân Trung