Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Trình Thuận Phát – P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Đ. Huỳnh Ngọc Đủ, P, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 499 839
Trang web https://trinhthuanphat.com/
Tọa độ 160.119.558, 1.082.184.644

 


Địa chỉ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Trình Thuận Phát ở đâu?

131 Đ. Huỳnh Ngọc Đủ, P, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Trình Thuận Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Trình Thuận Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Trình Thuận Phát là: https://trinhthuanphat.com/

Hình ảnh tham khảo