CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM – Thanh Xuân Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 P. Hạ Đình, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 786 86 79
Trang web
Tọa độ 209.922.351, 1.058.055.497

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM ở đâu?

22 P. Hạ Đình, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Minh Hiếu - Phường 2