Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Container Thủ Đô – Tả Thanh Oai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km 2.5 đường mới cầu Hoà Bình, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 0862 999 623
Trang web https://hanoi-container.com.vn/
Tọa độ 209.296.011, 105.813.559

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Container Thủ Đô ở đâu?

Km 2.5 đường mới cầu Hoà Bình, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Container Thủ Đô như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Container Thủ Đô có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Container Thủ Đô là: https://hanoi-container.com.vn/

Hình ảnh tham khảo