Công Ty TNHH Điện Tử BYD (Việt Nam) – Tx. Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN – 2A, Khu Công Nghiệp Phú Hà, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0812 901 829
Trang web
Tọa độ 21.423.800.999.999.900, 1.052.462.857

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho Laptop Xách Tay USA tại Bình Dương - Phú Thọ