Công Ty TNHH Dược Phẩm Leung Kai Fook Việt Nam @ Bà Rịa – Vũng Tàu – Mỹ Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Ấp Phú Hà, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3894 321
Trang web
Tọa độ 10.638.454.699.999.900, 1.070.448.885

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Dược Phẩm Leung Kai Fook Việt Nam @ Bà Rịa - Vũng Tàu ở đâu?

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Ấp Phú Hà, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Dược Phẩm Leung Kai Fook Việt Nam @ Bà Rịa - Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Dược Phẩm Leung Kai Fook Việt Nam @ Bà Rịa – Vũng Tàu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HTX Đồng Hỷ - Hoá Thượng