Công ty TNHH Gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh – TT. Mạo Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3H5G+GGV, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 226 23 24
Trang web
Tọa độ 210.588.643, 1.065.762.931

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT - Thuận Giao