CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 237 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 4000
Trang web http://giahuynhtrans.com.vn/
Tọa độ 10.753.221, 106.697.971

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH ở đâu?

237 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH là: http://giahuynhtrans.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bồn nước Sơn Hà - Bình Hưng Hoà A