Công ty TNHH Hải Nhãn – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 355/2D Sư Vạn Hạnh kéo dài, Phường 12, Quận 10, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6274 7221
Trang web http://www.kinhthuoc.com/
Tọa độ 1.076.968, 10.666.949.699.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Hải Nhãn - chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh ở đâu?

355/2D Sư Vạn Hạnh kéo dài, Phường 12, Quận 10, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Hải Nhãn - chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Công ty TNHH Hải Nhãn - chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Hải Nhãn – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh là: http://www.kinhthuoc.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam - Khu 8