Công ty TNHH Hoàng Gia BN – Thôn Mao Dộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Đại Phúc-24, Thôn Mao Dộc, Bắc Ninh, 16109, Việt Nam
Số điện thoại 096 897 71 23
Trang web http://hoanggialogistics.vn/
Tọa độ 211.527.028, 1.061.421.618

 


Địa chỉ Công ty TNHH Hoàng Gia BN ở đâu?

Đường Đại Phúc-24, Thôn Mao Dộc, Bắc Ninh, 16109, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Hoàng Gia BN như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Công ty TNHH Hoàng Gia BN có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Hoàng Gia BN là: http://hoanggialogistics.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi Kỳ Đồng - Kỳ Anh