Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên – Nghĩa Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công nghiệp B, Xã Nghĩa Hiệp, 160000, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3972 551
Trang web http://phuminhco.com.vn/
Tọa độ 20.927.903, 106.057.948

 


Địa chỉ Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên ở đâu?

Khu Công nghiệp B, Xã Nghĩa Hiệp, 160000, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Mây tre Xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên là: http://phuminhco.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn 155 - Phước Tiến