Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Phát Đắk Nông – Thôn Tân Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VCVC+VFX, Thôn Tân Lợi, Đắk R’Lấp, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 1207 218579
Trang web
Tọa độ 118.947.323, 10.742.122.649.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồ gỗ Đạt Long - Thái Yên