Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Đá – P. Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23/4, Vạn Kiếp, Phường Thống Nhất, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 098 777 45 67
Trang web
Tọa độ 140.006.846, 1.079.915.934

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Đá ở đâu?

23/4, Vạn Kiếp, Phường Thống Nhất, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Đá như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Đá có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Đá là:

Hình ảnh tham khảo