Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thanh Tâm – Bình Định Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M74H+R24, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 447 97 07
Trang web
Tọa độ 156.570.156, 10.827.756.839.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thanh Tâm ở đâu?

M74H+R24, Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thanh Tâm như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thanh Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Thanh Tâm là:

Hình ảnh tham khảo