Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xây Dựng Hằng Cường TD – Khu Quán Trắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66GH+7FV, Khu Quán Trắng, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3871 798
Trang web
Tọa độ 212.257.355, 1.062.286.587

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Năm Huệ 2 - Đạo Thành