Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Hải Dương – Tân Việt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ V6P7+GVG, Thôn Bằng Dã, Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3799 023
Trang web
Tọa độ 20.886.319.699.999.900, 1.062.147.045

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Mai Trang - Phường Rạch Rừa