Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Minh Trí – Kim Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 288, Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 096 244 56 66
Trang web
Tọa độ 22.478.176.599.999.900, 10.397.221.959.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Minh Trí ở đâu?

288, Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Minh Trí có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Minh Trí là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Và Kho Vận Devyt Tại Phú Thọ - Phù Ninh