Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Phương Nguyên – Thôn Xuân Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FM2P+J85, Thôn Xuân Trung, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 094 200 73 55
Trang web
Tọa độ 15.451.507.099.999.900, 10.868.585.329.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Inox Phương Đông - Tân Bình