Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Công Trình Qam – Nghĩa Chánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ Dân Phố 2, Huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 097 976 08 50
Trang web
Tọa độ 15.123.157.099.999.900, 1.088.130.723

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Đất Đức Trọng - Liên Nghĩa