Công ty TNHH MTV 179 – ĐL VLXD Hải Quỳnh – Thạch Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CR76+978, Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 098 280 08 08
Trang web
Tọa độ 184.134.007, 1.058.107.185

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân-Nhà Phân Phối Gạch Ngói Hạ Long - Vỹ Dạ