Công ty TNHH MTV Châu Long – Cửa hàng Vật liệu xây dựng Châu Long – Bản Màng, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ T, Số 268 Đường Võ Nguyên Giáp, Bản Màng, P, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 390000, Việt Nam
Số điện thoại 097 988 64 56
Trang web https://www.facebook.com/vatlieuxaydungchaulonglaichau
Tọa độ 22.401.773.199.999.900, 10.343.268.649.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH MTV Châu Long - Cửa hàng Vật liệu xây dựng Châu Long ở đâu?

T, Số 268 Đường Võ Nguyên Giáp, Bản Màng, P, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 390000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH MTV Châu Long - Cửa hàng Vật liệu xây dựng Châu Long như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Công ty TNHH MTV Châu Long - Cửa hàng Vật liệu xây dựng Châu Long có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH MTV Châu Long – Cửa hàng Vật liệu xây dựng Châu Long là: https://www.facebook.com/vatlieuxaydungchaulonglaichau

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tài Anh - Má Chai