Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất Nhập Khẩu Thiên Phú – Phong Thạnh A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 796H+2Q6, Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai, Phong Thạnh A, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3846 778
Trang web
Tọa độ 9.260.035.199.999.990, 1.053.793.826

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Khánh Vân - TT. Tri Tôn