Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình – Yên Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô Đ7, Khu Công Nghiệp, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3762 825
Trang web https://damninhbinh.com.vn/
Tọa độ 202.446.797, 10.602.563.119.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ở đâu?

Lô Đ7, Khu Công Nghiệp, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30]

Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là: https://damninhbinh.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Que Viet - Quang Nam Company Limited - Điện Nam Bắc