Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Y Tế Châu Thúy – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 890 88 11
Trang web http://www.xelan.vn/
Tọa độ 107.531.392, 1.066.706.657

 


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Y Tế Châu Thúy ở đâu?

60 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Y Tế Châu Thúy như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Y Tế Châu Thúy có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Y Tế Châu Thúy là: http://www.xelan.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết bị y tế Hảo Anh - Kim Liên