Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hải Nam – Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7, Tổ 11, Khu 2B, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 288 75 57
Trang web
Tọa độ 20.958.994.999.999.900, 1.070.944.047

 


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hải Nam ở đâu?

7, Tổ 11, Khu 2B, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hải Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng Hải Nam là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện Máy Xanh Phan Văn Tình, Thủ Thừa - Thủ Thừa