Công ty TNHH MTV Vì Lao Động – Phú Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Căn B12a Khu Phố Unitown, Đường, Trần Quốc Toản, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2222 529
Trang web http://vilado.vn/
Tọa độ 110.731.842, 1.066.838.631

 


Địa chỉ Công ty TNHH MTV Vì Lao Động ở đâu?

Căn B12a Khu Phố Unitown, Đường, Trần Quốc Toản, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH MTV Vì Lao Động như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-05:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-05:00], Thứ Ba:[07:30-05:00], Thứ Tư:[07:30-05:00], Thứ Năm:[07:30-05:00], Thứ Sáu:[07:30-05:00]

Công ty TNHH MTV Vì Lao Động có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH MTV Vì Lao Động là: http://vilado.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đào Tạo Và Cung Ứng Nhân Lực Nhật Khải - Song Mai