Công Ty TNHH MTV Vũ Hải Lạng Sơn – Đông Kinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5A Lý Thái Tổ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3719 606
Trang web
Tọa độ 218.460.292, 1.067.617.946

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Thương Mại TN Trung Thông - Thanh Son