Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Anh Anh – Chi Lăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Trưng Trắc, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3812 697
Trang web
Tọa độ 218.484.192, 1.067.568.433

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư Việt Nam - Trần Hưng Đạo