Công ty TNHH Oxy Y Tế Hữu Danh – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 210 Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3825 285
Trang web
Tọa độ 9.599.558.799.999.990, 1.059.832.158

 


Địa chỉ Công ty TNHH Oxy Y Tế Hữu Danh ở đâu?

210 Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Oxy Y Tế Hữu Danh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công ty TNHH Oxy Y Tế Hữu Danh có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Oxy Y Tế Hữu Danh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị thực phẩm đông lạnh San Hà - Phường 6