CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH PHƯƠNG NAM – Phường An Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 124 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3734 624
Trang web http://www.safuna.com/
Tọa độ 10.037.982.699.999.900, 1.057.532.425

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH PHƯƠNG NAM ở đâu?

124 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH PHƯƠNG NAM như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH PHƯƠNG NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẠCH PHƯƠNG NAM là: http://www.safuna.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cổ phần đầu tư Lam An - Giao Thuỷ