CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA SK – Lạc Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Hướng Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3990 923
Trang web
Tọa độ 209.848.133, 106.018.638

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 2 - Tân Thanh