Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Liên Hiệp – Tân Tạo A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 2 – 4 Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Đường Số 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3750 5895
Trang web
Tọa độ 107.397.107, 1.065.968.626

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Liên Hiệp ở đâu?

Lô 2 – 4 Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Đường Số 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Liên Hiệp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Liên Hiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Liên Hiệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy Hoa Sen Hà Nam - Thanh Tuyền