Công Ty TNHH Ssk Việt Nam – Cẩm Giàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô D1 Khu Công Nghiệp, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3545 992
Trang web
Tọa độ 209.271.201, 1.061.936.906

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Ssk Việt Nam ở đâu?

Lô D1 Khu Công Nghiệp, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Ssk Việt Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:00-10:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Công Ty TNHH Ssk Việt Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Ssk Việt Nam là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Mười Thu - Chư á