Công Ty TNHH SX & TM Thuỷ Sản Quảng Ninh – BAVABI Seafood – Đông Xá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Xưởng Mắm, Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 190 06 88
Trang web https://ruochau.com/
Tọa độ 210.535.189, 10.741.350.469.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH SX & TM Thuỷ Sản Quảng Ninh - BAVABI Seafood ở đâu?

Đường Xưởng Mắm, Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH SX & TM Thuỷ Sản Quảng Ninh - BAVABI Seafood như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Công Ty TNHH SX & TM Thuỷ Sản Quảng Ninh - BAVABI Seafood có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH SX & TM Thuỷ Sản Quảng Ninh – BAVABI Seafood là: https://ruochau.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Gỗ Lê Thế Lực - Đức Giang