Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm – Bình Chuẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3713 310
Trang web
Tọa độ 109.750.766, 1.067.420.501

 


Địa chỉ Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm ở đâu?

17 ĐT743, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HAMACO - P